Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Kaart verbergen
logo
  • De Hooidollen 258
    8918 JM Leeuwarden
  • +31 (0)6 2930 8861
  • Website

Dorothea Roorda Vertalingen | Vertaalbureau Beëdigd Arabisch

Dorothea Roorda Vertalingen | Vertaalbureau Beëdigd Arabisch 

info@dorothearoorda.nl | www.dorothearoorda.nl | Uw Arabische documenten snel en vakkundig vertaald.

Gespecialiseerd in het vertalen van (handgeschreven) persoonlijke en zakelijke Arabische documenten. Kwaliteitsvertalingen Arabisch-Nederlands voor particulieren en bedrijven sinds 1991.

(Beëdigde) vertalingen Arabisch-Nederlands van ondermeer de volgende documenten:

- ongehuwdverklaringen, huwelijks- en scheidingsaktes, geboorte- en overlijdensaktes
- algemene correspondentie en brochures
- diploma's, getuigschriften, cijferlijsten (alle niveaus) en registratiebewijzen
- notariële aktes
- processen-verbaal en verklaringen omtrent gedrag (VOG)
- rijbewijzen, identiteitsbewijzen, paspoorten en nationaliteitsverklaringen
- medische verklaringen, onderzoeksuitslagen, nota's en verzekeringsverklaringen 
- werkgevers- en inkomensverklaringen en verklaringen van reisbeweging
- bedrijfscorrespondentie, uittreksels uit het handelsregister en belastingbewijzen
- exportdocumenten

Met een speciale focus op het vertalen van diploma's, getuigschriften en cijferlijsten (alle niveaus).

Documenten en teksten waarvoor u een beëdigde vertaling nodig heeft, kunt u per e-mail of (indien het een origineel document of gewaarmerkte kopie betreft) per post opsturen. Uw beëdigde vertaling wordt dan per traceerbare post aan u geretourneerd. In het geval van standaarddocumenten vaak al de volgende werkdag.

Gunstige vaste tarieven voor standaarddocumenten.
Voor meer informatie: info@dorothearoorda.nl.
Please visit my website for more information.

Geregistreerd bij de rechtbanken Limburg, Den Haag en Noord-Nederland.
Ingeschreven in het Nederlandse Register van beëdigde tolken en vertalers (Rbtv) als vertaler Arabisch-Nederlands onder Wbtv-nr. 31.

Lid van het Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers (NGTV).


Diensten

  • Beëdigde vertaling
  • Vertalen

Talen

  • Arabisch
  • Nederlands

Specialisaties

  • Teksten voor particulieren en bedrijven